نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات متوسطه (دوره اول و دوم)

نرم افزار آنالیز نمره

نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات متوسطه (دوره اول و دوم)

دانلود و نصب نرم افزار های مورد نیاز مدیریت بانک اطلاعاتی SQL


دانلود نرم افزارهای مورد نیاز(3Pack)

دانلود برای ویندوز‌های (XP و 732 بیتی


راهنمایی و فیلم‌های آموزش استفاده از نرم‌افزارها


راهنمای PDF (همان PDFی که در فیلم دیده می‌شود)
فیلم آموزش نحوه نصب نرم افزارها
فیلم نحوه بارگذاری BACKUP اطلاعات SQL
فیلم نحوه دریافت اطلاعات در نرم افزار analyz


AnalyzeNomreh@gmail.com