نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات متوسطه (دوره اول و دوم)

نرم افزار آنالیز نمره

نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات متوسطه (دوره اول و دوم)


Access: 32-Bit   برای

مشخصات فایل:

برای کلیه آفیس های 32 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 (باید آفیس 32بیتی نصب شده باشد)

به همراه فایل راهنما PDF

فایل دیتابیس نمونه برای متوسطه دوره اول

فایل دیتابیس نمونه برای متوسطه دوره دوم

حجم تقریبی فایل فشرده: (28 مگابایت)

...........................................................................................


برای   Access: 32-Bit

Access: 64-Bit   و برای

مشخصات فایل:

برای کلیه آفیس های 32 بیتی و 64 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 

به همراه فایل راهنما PDF

فایل دیتابیس نمونه برای متوسطه دوره اول

فایل دیتابیس نمونه برای متوسطه دوره دوم

حجم تقریبی فایل فشرده: (48 مگابایت)


 سامانه

آنالیز آنلاین نمرات 

می توانید بجای دانلود نرم افزار، از سامانه آنلاین آنالیز نمرات که به تازگی افتتاح شده است استفاده کنید.

ورود به سامانه

AnalyzeNomreh@gmail.com